เชียงใหม่ /// ปปส.ภาคเหนือตอนบน จัดงาน รดน้ำดำหัวผู้อาวุโส

วันที่19 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น. นายพรพัฒน์  สุวรรณภูมิ  ผอ.ปปส.ภาค 5  ว่าที่ ร.ต.อากาศ ปานแย้ม  ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัย (ศปง.มข)  นายวาทิน ดำรงเลาหพันธ์ ผอ.สถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด (สพส.) นำคณะเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส.ภาคเหนือตอนบน จำนวน 120 คน จาก 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย ปปส.ภาค 5 สพส. ศปง.มข และปป4 สปป  ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวอดีตผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ส. จำนวน 7 ท่าน

ประกอบด้วย นายบรรพต  เปี่ยมดี นายประกอบ  ปัญญวรรณศิริ นายพิภพ ชำนิวิกัยพงค์  นายชลัยสิน โพธิเจริญ  นายกิตติชัย  เหลืองกำจร นายปรียาภรณ์ สีหะกุลัง นายวันชัย  พรหมโชติ  เพื่อดำรงวัฒนธรรมประเพณีที่กระทำสืบเนื่องกันมายาวนานในวันปีใหม่เมือง และกราบขอขมาลาโทษ พร้อมทั้งรับคำอวยพรเพื่อสิริมงคลของชีวิต ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงาน ปปส.ภาค 5

ภาพ/ข่าว    ปชส.ปปส ภ 5

ธนิศา (พัช) สำนักข่าวภูมิภาค PM news TV

Related posts