นครสวรรค์ //. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ และคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ นายแพทย์บุญชัย ธีระกาญจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินช่วงเทศกาลสงกรานต์

วันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น นายแพทย์ชนินทร์ จารุวัฒนมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ และคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ

นายแพทย์บุญชัย ธีระกาญจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยเน้นย้ำให้หน่วยบริการด้านสุขภาพโดยเฉพาะห้องอุบัติเหตุ นายแพทย์ชนินทร์ จารุวัฒนมงคล รายงานการเตรียมความพร้อมดังนี้
1.ด้านการรักษาพยาบาล จัดเตรียมห้องผ่าตัดสำรอง เตรียมอัตรากำลังเสริม เตรียมเลือดสำรอง และอื่นๆ
2.เตรียมความพร้อมศูนย์รับแจ้งเหตุ รถพยาบาล เน้นเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ และระบบส่งต่อ
3.เรื่องจัดสวัสดิการให้กับเจ้าหน้าที่ในเรื่อง ที่พักสำหรับคนขับรถ และพยาบาลไม่ให้เกิดความอ่อนล้า เตรียมอาหาร เครื่องดื่มให้เพียงพอ


ต่อจากนั้นนายแพทย์บุญชัย ธีระกาญจน์ ผู้ตรวจราชการฯนำคณะผู้บริหารรณรงค์ “ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์” ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข พัฒนาส้วมสาธารณะให้สะอาดได้มาตรฐานโดยเน้น 3 เป้าหมาย สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย เพื่อให้บริการส้วมสาธารณะสะอาดได้มาตรฐาน HAS สุขอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทุกคน


ในการตรวจราชการดังกล่าวคณะผู้บริหารโรงพยาบาลฯ และ นพ.เอกรินทร์ อุ่นอบ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ นำคณะเจ้าหน้าที่รดน้ำขอพร นายแพทย์บุญชัย ธีระกาญจน์ ผู้ตรวจราชการฯ เพื่อสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป

ภาพ/ข่าว.  นวลทิพย์

ธนิศา (พัช) สำนักข่าวภูมิภาค PM news TV

Related posts