เชียงราย /// ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีทำน้ำอภิเษก เมื่อบ่ายวันจันทร์ที่ 8 เม.ย.62 ที่พระอุโบสถวัดพระแก้ว พระอารามหลวง

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีทำน้ำอภิเษก เมื่อบ่ายวันจันทร์ที่ 8 เม.ย.62 ที่พระอุโบสถวัดพระแก้ว พระอารามหลวง ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

พร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทั้งฝ่ายพลเรือน ศาล ทหาร ตำรวจ และหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนกระทรวง ข้าราชการ ประชาชนจิตอาสา และเหล่าพสกนิกรเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก เพื่อถวายเป็นน้ำอภิเษกของจังหวัดเชียงราย ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10

โดยพิธีเริ่มด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายประจญ ปรัชญ์สกุล จุดธูปเทียนเครื่องสังเวยบูชาฤกษ์ โหรหลวงสมควร ศรีวงษ์ พราหมณ์บัณฑิตอ่านโองการบูชาฤกษ์ จบแล้ว ประธานเดินเข้าสู่พระอุโบสถพร้อมข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จากนั้น ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พิธีกรสงฆ์อาราธนาศีล
ประธานสงฆ์ให้ศีล จากนั้น เวลา 17.00น. พระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค 6 ประธานสงฆ์ประกาศชุมนุมเทวดาในการพิธีทำน้ำอภิเษก ประธานสงฆ์เจิมเทียนชัย เทียนมงคล และเทียนพุทธาภิเษก ตามลำดับ

เมื่อได้เวลาฤกษ์ 17.10น. ประธานสงฆ์จุดเทียนชัยและเทียนพุทธาภิเษก พระสงฆ์ 30 รูป เจริญพระพุทธมนต์คาถา จุดเทียนชัย เจ้าหน้าที่ประโคมฆ้องชัย วงดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์ พิธีกรสงฆ์อาราธนาพระปริตร พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ในระหว่างบทไตรสรณคมน์ ประธานเริ่มจุดเทียนมงคล เทียนหน้าพระ และเทียนนวหรคุณ เจริญพระพุทธมนต์จบแล้ว นิมนต์พระสงฆ์ลงจากอาสน์สงฆ์ เจ้าหน้าที่นิมนต์พระสงฆ์เถราจารย์และพระสงฆ์สวดภาณวารขึ้นอาสน์สงฆ์ ประธานจุดเทียนทอง เทียนเงิน และธูปเทียนหน้าเตียงพระ เจ้าหน้าที่อารธนาพระสงฆ์สวดภาณวาร พระสงฆ์เถราจารย์ และพระสงฆ์สวดภาณวารผลัดเปลี่ยนนั่งเจริญจิตภาวนาอธิษฐานจิตและสวดภาณวารต่อไป กระทั่งถึงเวลาอันสมควรเป็นการเสร็จสิ้นพิธีทำน้ำอภิเษกในค่ำนี้

ต่อจากนี้ ในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 ที่พระอุโบสถวัดพระแก้ว พระอารามหลวง ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่เวลา 9.000น.เป็นต้นไปจะเป็นพิธีตักน้ำอภิเษกจากขันน้ำสาครใส่คนโท และดับเทียนชัยในเวลาฤกษ์ 10.00 น. ต่อด้วยพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษกในเวลาฤกษ์ 12.00 น. จากนั้นจะได้อัญเชิญน้ำอภิเษกที่ผ่านการประกอบพิธีแล้วเข้าสู่กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร เพื่อประกอบพิธีบรมราชาภิเษกตามลำดับต่อไป

Related posts