เชียงใหม่ // พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน สำหรับบุคลากรฝ่ายสนับสนุน คณะแพทยศาสตร์ มช. และประชาชนทั่วไป (BLS provider for Non-NCP) รุ่นที่ 26

ผศ.นพ.บวร วิทยชำนาญกุล อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานใน

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการช่วยเหลือผู้ที่หมดสติโดยการกดหน้าอกและช่วยหายใจ ในเด็กและผู้ใหญ่ การใช้เครื่องเออีดี และ การเอาสิ่งแปลกปลอมที่อุดกั้นออกจากทางเดินหายใจ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 ณ ห้องบรรยาย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

Related posts