นครสวรรค์. // คุณศิริวรรณ สนิทแสง และครอบครัว บริจาครถเข็นนั่งผู้ป่วย จำนวน 5 คัน รวม12,000 บาท

วันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. คุณศิริวรรณ สนิทแสง และครอบครัว บริจาครถเข็นนั่งผู้ป่วย จำนวน 5 คัน รวม12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)มอบให้โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ โดยนายแพทย์อนุรักษ์ อมรเพชรสถาพร นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เป็นผู้รับมอบ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ ขอร่วมอนุโมทนาบุญ ขอให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข สุขภาพแข็งแรง


——————-
ท่านที่ประสงค์จะทำบุญในโอกาสพิเศษต่างๆ ติดต่อได้ที่ ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 056-219888 ใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าค่ะ

Related posts