เชียงใหม่ //. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความห่วงใย ในสุขภาพของประชนในจังหวัดเชียงใหม่และเขตภาคเหนือทุกท่าน

ด้วยในวันนี้สภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนืออยู่ในภาวะวิกฤต ( คุณภาพอากาศอยู่ในโซนสีม่วง และสีน้ำตาล ) สาเหตุจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ซึ่งมีผลต่อสุขภาพทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลที่มีความเสี่ยง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงมีความห่วงใย ในสุขภาพของประชนในจังหวัดเชียงใหม่และเขตภาคเหนือทุกท่าน จึงใคร่ขอแนะนํามาตรการ​ฉุกเฉินด้านผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะพื้นที่ที่คุณภาพอากาศอยู่ในโซนสีม่วง และสีน้ำตาล ดังนี้
1. ขอให้ประชาชน​อยู่แต่ในบ้านหรืออาคารที่มีระบบฟอกอากาศ
2. ควรงดกิจกรรรมนอกอาคารทุกชนิด จนกว่าคุณภาพอากาศจะดีขึ้น
3.​ กรณีที่พักอาศัยไม่มีระบบฟอกอากาศ​ ควรไปอยู่ในสถานที่ที่ภาครัฐจัดหา ที่สาธารณะ​ที่มีระบบฟอกอากาศ
4. หากมีความจำเป็น ไม่สามารถปฎิบัติข้อ 1-3 ได้ ควรออกนอกพื้นที่เสี่ยง หรือใช้หน้ากาก​ N95​ โดยขอให้ใส่ตลอดเวลา จนกว่าคุณภาพ​อากาศ​จะเข้าสู่ภาวะปกติ

….ด้วยความห่วงใย และปรารถนาดีจาก
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพ/ข่าว.      เจ สวนดอก

Related posts