นครสวรรค์ /// “นายกไพลิน” บวชพระถวายในหลวง ร. 9 เวียนเทียนวันมาฆบูชา

นางไพลิน โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อย ม่วงหัก อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์  เป็นประธานร่วม อุปสมบทพระภิกษุ 9 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช รัชกาลที่ 9

9  รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ท่านส่งสร้างความอยู่ดีมีสุขให้กับประเทศไทยอย่างมากมายมหาศาล ในเทศกาลสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ประจำปี 2560 ณ.วัดบ้านบน ต.ม่วงหัก อ.พยุหะคีรี  จ.นครสวรรค์ อีกทั้งเป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองอยู่คู่ประเทศไทยสืบต่อไป หลังจากนั้นได้ร่วมกันเวียนเทียนรอบพระอุโบถวัดบ้านบน เนื่องในวันสำคัญส้ปดาห์ส่งเสริมศาสนาพุทธ “มาฆบูชา ”ปี 2560

ภาพ/ข่าว                                          ธนิศา   pat                    รายงาน

Related posts