เชียงใหม่. ///. ปปส. ภ. 5 ขับเคลื่อนนโยบาย/การลดความต้องการใช้ยาเสพติด (Demand)ในพื้นที่

วันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น. นายศานิต อ่อนเปี่ยม ผอ.ยอ นางสาวสุกันยา ใหญ่วงค์ ผอ.ปพ และนางทิพากร ชีวสกุลยง หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมครูฝึกทหารใหม่ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2562

โดยมีพันเอกอโณทัย ชัยมงคล รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 เป็นประธานในพิธีเปิดฯ โดยมีกลุ่มเป้าหมายครูฝึกทหารใหม่ จำนวน 95 คน ทั้งนี้ ทีมวิทยากร ปปส.ภาค ๕ ได้บรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูฝึกทหารใหม่ อาทิ การสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับยาเสพติด การป้องกันรักษาผู้ติดยาเสพติด เทคนิคการหาข่าวยาเสพติดจากทหารใหม่ การสร้างเครือข่ายแหล่งข่าวยาเสพติด เป็นต้น เพื่อนำความรู้ไปใช้ในการดูแลและป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มทหารใหม่ ณ มณฑลทหารบกที่ ๓๓ ค่ายกาวิละ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ภาพ/ข่าว     ปชส.  ปปส.  ภ. 5

Related posts