จังหวัดนครสวรรค์จัดประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ ครั้งที่ 1/2562 (ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบทั่วโลก ได้ในเวปนี้)

วันที่ (26 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 09.30 น. นายปรีชา เดชพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการจัดประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1 / 2562 ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

โดยเป็นการประชุมร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งที่ประชุมได้มีการรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง สภาวะการค้าจังหวัดนครสวรรค์ และได้นำเสนอความคืบหน้าโครงการจัดสร้างสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา และการเตรียมความพร้อมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมถึงกิจกรรมการส่งเสริมเทศกาลงานประเพณีเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2562


นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอข้อมูลโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดนครสวรรค์ และผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 การจัดกิจกรรมการสานสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง และเรื่องเพลงส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์


ทีมข่าว / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์

ทีมข่าว ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์
ธนิศา (พัช) สำนักข่าวภูมิภาค PM news TV

Related posts