จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา ร่วมมือปล่อยรถประชาสัมพันธ์ “ห้ามเผาโดยเด็ดขาด” ในวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า เตรียมเคลื่อนเข้าสู่ทุกพื้นที่

วันที่ (26 ก.พ.62) ที่บริเวณหน้าเทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย นายกมลไชย คชชา ผู้อำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) เป็นประธานเปิดกิจกรรม “วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า” และร่วมกันประกาศหยุดการเผาทุกชนิดโดยเด็ดขาดระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง 15 เมษายน 2562

ตามประกาศของจังหวัดเชียงราย โดยมี นายปรีชา ทองคำเอี่ยม ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้อำนวยการจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 เชียงราย เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดเชียงรายและพะเยา จำนวน 300 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 ให้ความสำคัญถึงปัญหาหมอกควัน และไฟป่า ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน การท่องเที่ยว ตลอดจนเศษฐกิจของจังหวัด โดยเฉพาะในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายนของทุกปี จึงจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่านี้ เพื่อให้ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม ได้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงภัยอันตราย จนนำไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาร่วมกัน

นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมปล่อยขบวนรถยนต์ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ จำนวน 72 คัน เร่งประชาสัมพันธ์ให้สาธรณชนได้ทราบ และร่วมหยุดจุดไฟ เผาป่า และหยุดการเผาในทุกพื้นที่ เพื่อการป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่าอย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน

จึงประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารดังกล่าวให้ทราบโดยทั่วกัน และขอเชิญติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ใหม่ในครั้งต่อไป สอบถามเพิ่มเติม โทร.0922468347
??????↗️

ภาพ/ข่าว.   หน. ปชส. ชร.

สำนักข่าวภูมิภาค PM news TV

Related posts