นครสวรรค์ /// น.ส.ศศิธร สุวรรณฉาย พร้อมครอบครัว ร่วมบริจาคถุงผ้าจำนวน 200 ใบ ให้กับโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. น.ส.ศศิธร สุวรรณฉาย พร้อมครอบครัว ร่วมบริจาคถุงผ้าจำนวน 200 ใบ ให้กับโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เพื่อใส่ยาให้ผู้ป่วยกลับบ้าน ลดภาวะโลกร้อน โดยมีแพทย์หญิงกมลทิพย์ ประสพสุข หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน รับมอบ


จากนั้นเวลา 14.00 น. คุณเสาวนีย์ เฟื่องวาณิชย์ บริจาคเงินจำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ แห่งใหม่ โดยมีนายแพทย์ประธาน โอประเสริฐสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการจัดหารายได้ฯ รับมอบ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ ขอร่วมอนุโมทนาบุญ ขอให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข สุขภาพแข็งแรง


ท่านที่ประสงค์จะทำบุญในโอกาสพิเศษต่างๆ ติดต่อได้ที่ ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 056-219888 หรือโรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศ ใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าค่ะ

ธนิศา(พัช) สำนักข่าวภูมิภาค PM news TV

Related posts