นครสวรรค์. /// สพร.8 นครสวรรค์ ร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (ดูทีวี PM news TV ในมือถือทุกระบบทั่วโลก ในเวปนี้)

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ให้เกียรติเป็นประธาน การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.2562-2564 ประจำปี 2563

เพื่อเป็นแผนบูรณการของทุกหน่วยงานเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ด้านแรงงานของจังหวัด และเป็นกรอบทิศทางการทำงานด้านแรงงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัด

ในการนี้ นางชัญญาพัชญ์ สุนทรพลเชฎฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางรัฐติกานต์ พวงสุกระวัฒนะ ผอ.กลุ่มงานแผนงานและประเมินผล พร้อมด้วยคณะทำงานภาครัฐ และเอกชน ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์…

ภาพ/ข่าว    ศิริยศ

สำนักข่าวภูมิภาค PM news TV

Related posts