เชียงใหม่ /// ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ พร้อมด้วยเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจติดตาม โครงการก่อสร้างถนนงานพาราซอยด์ซีเมนต์


วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.00 น. ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายณรงค์ อ่อนสอาด) พร้อมด้วยเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ (นางสาวรตนพร กิติกาศ) คณะผู้บริหารองค์การบริหารจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการก่อสร้างถนนงานพาราซอยด์ซีเมนต์ ในพื้นที่บ้านสะลวงนอก หมู่5 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ภาพ/ข่าว     ปชส.   เกษตรและสหกรณ์เชียงใหม่

สำนักข่าวภูมิภาค PM news TV

Related posts