เชียงใหม่ /// บริจาคเครื่องมือกล้องส่องตรวจกล่องเสียงและหลอดลม พร้อมกับคีบชิ้นเนื้อชนิดไฟเบอร์ จำนวน 1 ชุด

คุณองอาจ กิตติคุณชัย พร้อมครอบครัว บริจาคเครื่องมือกล้องส่องตรวจกล่องเสียงและหลอดลม พร้อมกับคีบชิ้นเนื้อชนิดไฟเบอร์ จำนวน 1 ชุด มูลค่า 480,000 บาท ให้แก่ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. และ รศ.พญ.นันทิการ์ สันสุวรรณ หัวหน้าภาควิชาพร้อมคณาจารย์ภาควิชา โสต ศอ นาสิกวิทยา ร่วมรับมอบ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ/ข่าว    เจ สวนดอก

Related posts