นครสวรรค์ /// เดิน-วิ่งการกุศล สร้างเสริมสุขภาพดี Healthy Lifestyle Run 2019 by Dutch Mill 9 จังหวัด 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 05.00 น นายแพทย์ชนินทร์ จารุวัฒนมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ และคณะผู้บริหารร่วมงาน เดิน-วิ่งการกุศล สร้างเสริมสุขภาพดี Healthy Lifestyle Run 2019 by Dutch Mill 9 จังหวัด 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ

โดยนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน มีนักวิ่งสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 2,000 คน หลังจากนั้นบริษัทดัชมิลล์ ได้มอบเงินสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ แห่งใหม่จำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) กลุ่มลอยตัวมอบเงิน 10,000 (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

โดยนายแพทย์ประธาน โอประเสริฐสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการจัดหารายได้ ฯ รับมอบ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ ขอร่วมอนุโมทนาบุญค่ะ สำหรับการวิ่งในครั้งต่อไปพบกันในวันที่ 21 เมษายน 2562 จังหวัดระยอง

สำนักข่าวภูมิภาค PM news TV

Related posts