เชียงใหม่ /// พิธีทำบุญปอยหลวง เฉลิมฉลองโรงพยาบาลสงฆ์

ศ.นพ.บรรณกิจ  .โลจนาภิวัฒน์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  กล่าวว่าโรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  เปิดให้บริการรักษาพยาบาลพระภิกษุสงฆ์อาพาธ ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นมา  โดยสมเด็จพระวันรัตประธานเมตตาเสด็จเป็นประธานเสด็จพิธีเปิด โรงพยาบาลสงฆ์เป็นโรงพยาบาลขนาดเล็ก ที่เปิดให้บริการพระภิกษุสงฆ์อาพาธใน เขต 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนแบบครบวงจร ระดับโดยได้มาตรฐานสามารถรักษาพระภิกษุสงฆ์อาพาธในระดับที่วิกฤตได้ โดยมีเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ สถานที่สำหรับทำหัตกรรมต่างๆอาทิห้องเอ็กซเรย์ ห้องตรวจเลือด ห้องจ่ายยา ฯลฯ

ปัจจุบันโรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้เพิ่มจำนวนแพทย์ที่ให้บริการในห้องตรวจพระภิกษุทั้งแพทย์ทั่วไป แพทย์เฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสูงอายุและได้เพิ่มห้องตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจ ซึ่งยังขาดเครื่องช่วยหายใจ เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในกระแสเลือด เครื่องดูดเสมหะชนิดพกพาล เปลขนย้ายผู้ป่วยอาการหนักและเครื่องวัดอุณหภูมิ ด้วยเหตุนี้ในระหว่างวันศุกร์ที่ 8 ถึงวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์  2562

ทางคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้จัดให้มีการทำพิธีทำบุญปอยหลวงเพื่อเฉลิมฉลองโรงพยาบาลสงฆ์ แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ขึ้น สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก พระภิกษุสงฆ์อาพาธและจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ รองรับพระภิกษุสงฆ์ที่เพิ่มจำนวนมากขึ้น มีข้อจำกัดในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลในระบบทั่วไป ให้ได้รับการบริการที่ดีที่สุด

โดยในวันศุกร์ที 8 กุมภาพันธ์  2562 พระเดชพระคุณ พระพรหมมงคล วิ (หลวงปู่ทอง สิริมงคโล)เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 โปรดเมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีทำบุญปอยหลวงโรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่และการแห่ขบวนเครื่องไทยทาน ทั้งนี้มีการประกวดครัวทาน ของบุคลากรคณะแพทย์ศาตร์ และการประกวดภาพถ่ายกิจกรรมปอยหลวง และในวันเสาร์ที่ 9 ถึงอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 คณะสงฆ์และศรัทธาประชาชนจากวัดต่างๆทั่วภาคเหนือ จะได้แห่ขบวนเครื่องไทยทาน ร่วมทำบุญในงานปอยหลวงในครั้งนี้ ด้วยผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญสมทบทุนด้วยการบริจาคทุนทรัพย์หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ได้ที่มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ชั้ น 1 โรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มายเลขโทรศัพท์ 053-938400 กรณีโอนเงินผ่านธนาคารชื่อบัญชี “มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกเพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่ เลขที่บัญชี 566-4-95594-8 (ใบเสร็จรับเงิน นำไปลดหย่อนภาษีได้)

สำนักข่าวภูมิภาค PM news TV

Related posts