เชียงใหม่ /// รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการทำสร้างถนนต้นแบบ พาราดินซีเมนต์ (Para Soil Cement) ตามนโยบายของรัฐบาล

วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการทำสร้างถนนต้นแบบ พาราดินซีเมนต์ (Para Soil Cement) ตามนโยบายของรัฐบาล ในการใช้น้ำยางพารามาก่อสร้างถนน  บริเวณบ้านหัวฝาย หมู่ 5 ตำบลห้วยทราย เชื่อมบ้านสะลวง หมู่ที่ 3 ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็นถนนต้นแบบในโครงการนี้ดำเนินการโดย อบจ.เชียงใหม่ คาดว่าจะใช้เวลาในการสร้างประมาน 7 วัน โดยทำเป็นช่วงๆ ไป ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,100 เมตร ใช้น้ำยางพาราประมาณ 17.6 ตัน ใช้ปูนซีเมนต์ 3,300 กระสอบ

โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่(นายวิรุฬ พรรณเทวี)ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงาน ตลอดจนวัตถุประสงค์การจัดงาน มีนางสาวรตนพร  กิติกาศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้บริหาร อบจ. เชียงใหม่ และชาวบ้านในพื้นที่เข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน

 

 

ภาพ/ข่าว    ปชส.                  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่

ธนิศา (พัช)   สำนักข่าวภูมิภาค PM news TV

Related posts