สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 ช่วยเหลือภัยแล้ง จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 11 มกราคม 2562 นายอภิรักษ์ แก้วนุกูลกิจ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 มอบหมายให้นายยุทธนา ชมวงศ์ ผอ.ส่วนบริหารจัดการน้ำที่ 3 นครสวรรค์ พร้อมเจ้าหน้าที่ ช่วยเหลือภัยแล้ง

โดยจัดส่งเครื่องสูบน้ำขนาด 30 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ไปติดตั้งบริเวณหมู่ที่ 4 ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อทำการสูบน้ำจาก บึงหนองน้ำทรง ส่งไปยังบึงทะเล หมู่ที่ 8

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ในการอุปโภคบริโภค และการเกษตร การช่วยเหลือในครั้งนี้มีผู้รับผลประโยชน์ จำนวน 2 หมู่บ้าน 500 หลังคาเรือน และพื้นที่ทางการเกษตรประมาณ 1,900 ไร่

ทั้งนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำ มีความห่วงใยประชาชนที่ประสบภัยแล้ง

ภาพ/ข่าว.  สมบูรณ์ ใจมอย

Related posts