เชียงใหม่ /// คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. กราบนมัสการขอพรในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2562

พระเทพสิงหวราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ โปรดเมตตาให้ ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. กราบนมัสการขอพรในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2562 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2562 ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่

พระราชเจติยาจารย์ เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร โปรดเมตตาให้ ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. กราบนมัสการขอพรในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2562 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2562 ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่

พระครูสุนทร เจติยาจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยคำ โปรดเมตตาให้ ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. กราบนมัสการขอพรในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2562 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2562 ณ วัดพระธาตุดอยคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ภาพ/ข่าว  ปชส   คณะแพทยศาสตร์ ชม

สำนักข่าวภูมิภาค PM news TV

 

 

Related posts