นครสวรรค์ /// “จิตอาสาพัฒนาเมืองนครสวรรค์” เราทำความดีด้วยหัวใจ “ ( ดูทีวี PM news TV ได้ในเวปนี้ บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก)


“จิตอาสาพัฒนาเมืองนครสวรรค์” เราทำความดีด้วยหัวใจ
วันพุธที่ 2 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น.นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ มอบหมาย นางวรรณ พวงสมบัติ รองปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์ ประชาชนจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” และพนักงานสำนักการสาธารณสุข ฯ เทศบาลนครนครสวรรค์

ร่วมกันทำกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาเมืองนครสวรรค์” เราทำความดีด้วยหัวใจโดยร่วมกันทำความสะอาดเก็บกวาด ขูดดิน ดายหญ้า เก็บขยะริมทาง ปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่สาธารณะ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณชุมชนชอนตะวันและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายพาหะของโรคไข้เลือดออก


ภาพ/ข่าว ปชส.ท.นครนครสวรรค์
ธนิศา (พัช) สำนักข่าวภูมิภาค PM news TV นครสวรรค์

 

Related posts