นครสวรรค์ /// สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 ช่วยเหลือภัยแล้ง

นายอภิรักษ์ แก้วนุกูลกิจ รักษาราชการผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค2 มอบหมายให้นายยุทธนา ชมวงศ์ ผอ.ส่วนบริหารจัดการน้ำที่3 นครสวรรค์ พร้อมเจ้าหน้าที่ ช่วยเหลือภัยแล้ง โดยจัดส่งเครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ไปติดตั้งบริเวณหมู่ที่ 9 ตำบลพนมรอก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

ทำการสูบน้ำจาก ลำคลองส่งน้ำ  ส่งไปยังสระน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 7 เพื่อเป็นแหล่งน้ำดิบในการผลิตน้ำประปา เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ที่ขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภค จำนวนกว่า 305 หลังคาเรือน ทั้งนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำ มีความห่วงใยประชาชนที่ประสบภัยแล้ง

ภาพ/ข่าว สมบูรณ์ ใจมอย

Related posts