เชียงใหม่. //. MedCMU แถลงข่าวสื่อมวลชนประจำปี 2561

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. กล่าวว่า “ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดให้มีกิจกรรมตั้งแต่เดือนมกราคมปี พ.ศ.2562 เป็นต้นไป ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นจะมีพิธีเชิดชูเกียรติและไว้อาลัยแด่ อาจารย์อาวุโสและผู้ล่วงลับ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม

การจัดประชุมวิชาการนานาชาติในโอกาสเฉลิมฉลอง ครบรอบ 60 ปี โดยจะได้เชิญมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศ และต่างประเทศทั้งที่ได้ทําข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
ร่วมกัน และมหาวิทยาลัยแพทย์ทั่วประเทศเข้าร่วม โดยจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคม 2562 และสมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ จัดกิจกรรมคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่

ในวันที่ 26 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว นอกจากนี้ยังจัดให้มีการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ในรูปแบบการจัดนิทรรศการ ให้ความรู้ด้านสุขภาพ อาทิ กิจกรรม Health Expo ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2562 และการจัดให้มีการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนเป็นประจําทุกเดือนตลอดทั้งปี รวมไปถึงยังมีการออกหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ และกิจกรรมอื่นๆตลอดทั้งปี”

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับนักศึกษาแพทย?มาแล้ว 61 รุ่น ผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมจํานวน 6,816 คน เรามุ่งหวังเพิ่มศักยภาพด้านการศึกษา โดยการสร้างความร่วมมือดด้านวิชาการ และงานวิจัยกับมหาวิทยาลัยชั้นนําระดับนานาชาติ และระดับประเทศ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และให้บริการสุขภาพที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้เป็นโรงเรียนแพทย์ชั้นนําระดับมาตรฐานสากล
ตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้

 

ภาพ/ข่าว. ปชส. คณะแพทยศาสตร์ มช.

สำนักข่าวภูมิภาค PM news TV ชม

 

Related posts