เชียงใหม่ //. บริจาคเงินจำนวน 300,000 บาท สมทบทุนเฉพาะกิจเพื่อกิจการทั่วไป

นพ.สุขุม และ คุณปิยะดา รังคสิริ บริจาคเงินจำนวน 300,000 บาท สมทบทุนเฉพาะกิจเพื่อกิจการทั่วไปโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ณ บริษัท สุขุมเซอร์วิส จำกัด อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ภาพ/ข่าว. ปชส. คณะแพทยศาสตร์ มช

Related posts