เชียงใหม่ // พิธีเปิด กิจกรรม HA BOOM และบรรยายพิเศษเรื่อง “กลยุทธ์ IWISH : ความสำเร็จที่ยั่งยืน”

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรม HA BOOM และบรรยายพิเศษเรื่อง “กลยุทธ์ IWISH : ความสำเร็จที่ยั่งยืน” โดยมีคณะผู้บริหาร และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มช. เข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ/ข่าว   ปชส. คณะแพทยศาสตร์ มช.

Related posts