นครสวรรค์ // บริจาคเงินจำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนจัดสร้างห้องพิเศษ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เขาเขียว

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. แพทย์หญิงพิมพ์เพชร สุขุมาลไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลินิก โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ นายแพทย์ราเมศ สุขุมาลไพบูลย์ บริจาคเงินจำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนจัดสร้างห้องพิเศษ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เขาเขียว โดยมีนายแพทย์ชนินทร์ จารุวัฒนมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ รับมอบ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ขอร่วมอนุโมทนาบุญ ขอให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรง

ภาพ/ข่าว   ปชส. รพ. สวรรค์ประชารักษ์

สำนักข่าวภูมิภาค PM news TV นว.

Related posts