นครสวรรค์ /// ส่วนบริหารจัดการน้ำที่ 3พร้อมช่วยเหลือภัยแล้ง ( ดูทีวี PM news TV ได้ในเวปนี้ บนมือถือทุกระบบทั่วโลก )

นายเอนก ชมพานิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค2 มอบหมาย นายยุทธนา ชมวงศ์ ผอ.ส่วนบริหารจัดการน้ำที่ 3 อ เก้าเลี้ยว จ. นครสวรรค์ พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนค ตามนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำ มีความห่วงใยประชาชนที่ประสบภัยแล้ง

มอบหมายนายสมบูรณ์ ใจมอย นายช่างใหญ่ พร้อมเจ้าหน้าที่ ช่วยเหลือภัยแล้ง โดยจัดส่งเครื่องสูบน้ำขนาด 6 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ไปติดตั้งบริเวณหมู่ที่8 ตำบลนครตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อทำการสูบน้ำจาก ลำคลองวังไผ่ ส่งไปยังพื้นที่การเกษตรกรรม และการอุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ จำนวน 700 ครัวเรือนพร้อมจัดส่งเครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ไปติดตั้งบริเวณหมู่ที่ 8 ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อทำการสูบน้ำจาก แม่น้ำเจ้าพระยา ส่งไปยังแหล่งน้ำสาธารณะหนองหม้อแกง เป็นแหล่งน้ำดิบในการผลิตประปา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนด้านน้ำอุปโภคบริโภค จำนวนกว่า 70 ครัวเรือน

นอกจากนี้ส่วนบริหารจัดการน้ำที่ 3 ได้เตรียมรถบรรทุกน้ำไว้สำหรับพื้นที่ประสบปัญหาเรื่องขาดน้ำอุปโภคบริโภค ร้องขอมา จะดำเนินบรรทุกน้ำลำเลียงเข้าช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีน

ภาพ/ข่าว                    สำนักข่าวภูมิภาค PM news TV นครสวรรค์

Related posts