นครสวรรค์ /// เทศบาลฯ ร่วมกับโรงเรียน ปลูกฝังเด็กปฏิบัติตามกฎจราจรและเรียนรู้สาธารณภัย

วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์และพนักงานเทศบาลร่วมต้อนรับคณะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 264 คน จากโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ ในโอกาสเดินทางมาทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์นำชมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) ของเทศบาลนครนครสวรรค์พร้อมย้ำเตือนให้เด็กๆ และผู้ปกครองปฏิบัติตามกฎจราจรเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุ

โดยเทศบาลนครนครสวรรค์ร่วมกับสถานศึกษาต่างๆ จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ พร้อมปลูกฝังให้เด็กมีความรู้พื้นฐาน มีความสังเกตุ รู้จักวิธีการเอาชีวิตรอดหากประสบเหตุสาธารณะภัย อีกทั้งเรียนรู้ว่าควรปฏิบัติตามกฎจราจร สัญญาณจราจรเพื่อความปลอดภัยของทั้งตนเองและเพื่อนร่วมทาง

ภาพ/ข่าว           ปชส ท.นครนครสวรรค์

ธนิศา   (พัช)      สำนักข่าวภูมิภาค เชียงใหม่

Related posts