เชียงใหม่. // หมีแพนด้าไทยฟันสึกจริงหรือ? : หมีแพนด้าในไทยมีความสุขครั้งใหม่ของบ้านในรูปแบบใหม่

นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เปิดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ที่ห้องประชุมสโมสรหมีแพนด้า สืบเนื่องจากได้มีการกล่าวถึงหมีแพนด้าในสังคมโซเชียลเกี่ยวกับ การสึกของฟันแพนด้าหลินฮุ่ยที่อยู่


ในสวนสัตว์เชียงใหม่ ในช่วงที่ผ่านมานั้น สวนสัตว์เชียงใหม่ขอเรียนให้ทราบว่า การสึกกร่อนของฟันเขี้ยวล่างของแพนด้าหลินฮุ่ย มีการสึกกร่อนจริง เนื่องจากเริ่มแรกในการนำแพนด้าหลินฮุ่ยเข้ามาเลี้ยงในโครงการวิจัยและ
จัดแสดงหมีแพนด้าในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2546 ทางทีมสัตวแพทย์พบว่า ฟันเขี้ยวล่างมีการเจริญไม่สมบูรณ์ คือเนื้อฟันด้านนอกที่ครอบเนื้อฟันชั้นในไม่ครอบคลุมทั้งหมด
หลังจากนั้น สวนสัตว์เชียงใหม่ ได้มีความห่วงใยมาโดยตลอด โดยได้ประสานขอความอนุเคราะห์ไปยังคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อส่งผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมเข้ามาตรวจอย่างต่อเนื่อง


ผลการตรวจโดย รศ.ทพ.ดร.ปฐวี คงขุนเทียน บุคลากรสังกัดศูนย์ความเป็นเลิศทางทันตกรรมรากเทียม
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากการตรวจพบว่า หลินฮุ่ยมีลักษณะฟันที่สึก แต่ยังไม่ถึง
โพรงประสาทฟัน และการตรวจติดตามพบว่า มีสุขภาพฟันที่ดี ยังไม่ต้องทำการรักษาฟันแต่อย่างใด
โดยการสึกของฟันนั้น ไม่ได้เกิดจากชนิดอาหาร หรือการดูแลที่ไม่ดี เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตามปกติธรรมชาติของฟันและอายุขัยโดยทั่วไป
องค์การสวนสัตว์ ได้มอบหมายให้สวนสัตว์เชียงใหม่จัดแสดงหมีแพนด้า 2 ตัว คือ ช่วงช่วง และหลินฮุ่ย ทูตสันถวไมตรีไทย-จีน ตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา โดยในปี 2552 คณะทำงานโครงการวิจัยและจัดแสดง
หมีแพนด้าในประเทศไทย ได้ทำการผสมเทียมหมีแพนด้าหลินฮุ่ยประสบความสำเร็จ ได้หมีแพนด้าน้อย “หลินปิง” เป็นขวัญใจชาวไทยขึ้นมาอีกตัวหนึ่ง และในปี 2556 องค์การสวนสัตว์ ได้จัดส่งหมีแพนด้าหลินปิง
กลับสาธารณรัฐประชาชนจีน ปัจจุบันหมีแพนด้าช่วงช่วง และ หมีแพนด้าหลินฮุ่ย มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงปกติ
อนึ่ง สวนสัตว์เชียงใหม่ ได้ทำการปรับปรุงส่วนจัดแสดงหมีแพนด้าช่วงช่วง และหลินฮุ่ย ที่ผ่านมา
โดยได้ปล่อยหมีแพนด้าทั้งสองในส่วนจัดแสดงที่ปรับปรุงใหม่ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มการส่งเสริมพฤติกรรมให้มี
ความหลากหลายมากขึ้นต่อไป

ภาพ/ข่าว. ปชส. สวนสัตว์เชียงใหม่

สำนักข่าวภูมิภาคเชียงใหม่

Related posts