เชียงใหม่. ///. ขอเชิญร่วมพิธีเชิดชูเกียรติบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ครบ 59 ปี

วันที่ 28 ตุลาคม 2561 คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมพิธีเชิดชูเกียรติบุคลากรคณะแพทยศาสตร์
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ครบ 59 ปี
วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 08.45 น.
ณ ห้องถุงประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวมคณะแพทยศาสตร์ มช
พิธีเปิดงานและกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลต่างๆ

โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีแพทยศาสตร์
ฉายวิดิทัศน์ 59 ปี คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พิธีมอบโล่ เกียรติบัตร รางวัลและทุน

ภาพ/ข่าว.  ปชส. คณะแพทยศาสตร์ มช

สำนักข่าวภูมิภาคเชียงใหม่

Related posts