เชียงใหม่ /// สาระ น่ารู้ เก้งเผือก พระราชทานฯ สวนสัตว์เชียงใหม่

นายวุฒิชัย ม่วงมัน  ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เปิดเผย ลักษณะทั่วไปของเก้งเผือก เหมือนเก้งธรรมดาแต่มีสีขาวปลอดทั้งตัว ถิ่นอาศัย พบในอินโดจีน อินโดนีเซีย จีนตอนใต้ ศรีลังกา อินเดีย สำหรับในประเทศไทยพบทุกภาค เก้งเผือกกินหญ้า ใบไม้ และผลไม้ พฤติกรรมและการขยายพันธุ์ปกติชอบอยู่ตามลำพังตัวเดียว หากินตอนเย็นถึงเช้าตรู่ กลางวันหลบนอนตามพุ่มไม้ ปราดเปรียว, เวลาตกใจ จะส่งเสียงร้องคล้ายเสียงสุนัขเห่า เก้งเผือกเริ่มผสมพันธุ์ได้เมื่ออายุประมาณ 1 ปีครึ่ง ฤดูผสมพันธุ์อยู่ในช่วงฤดูหนาว ตั้งท้องนาน 6 เดือน ออกลูกครั้งละ 1 ตัว อายุยืนราว 15 ปี สภาพปัจจุบัน เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2535

สำหรับลูกเก้งเผือก เพศผู้ ในสวนสัตว์เชียงใหม่นี้ เกิดเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 ซึ่งเกิดจากเก้งเผือก คุณพุด(เป็นลูก “คุณเพชร” เก้งเผือกพระราชทาน ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้นำมาเลี้ยงไว้ที่สวนสัตว์ดุสิต) เพศผู้ อายุ 11 ปี และเก้งเผือกธรรมดาแม่อิงอิง เพศเมีย อายุ 7 ปี ปัจจุบันสวนสัตว์เชียงใหม่มีเก้งเผือกจำนวน 3 ตัว

ภาพ/ข่าว   ปชส. สวนสัตว์เชียงใหม่

สำนักข่าวภูมิภาคเชียงใหม่    รายงาน

 

Related posts