เชียงใหม่ /// สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ทรงโปรดมีพระบัญชามอบถวาย สมเด็จพระวันรัต ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ เป็นประธานประกอบพิธีเปิดโรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ทรงโปรดมีพระบัญชามอบถวาย  สมเด็จพระวันรัต ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ เป็นประธานประกอบพิธีเปิดโรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  ในวันพุธที่ 11 กรกฎาคม  2561ในการนี้งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใคร่ขอเชิญท่านร่วมถวายการต้อนรับสมเด็จพระวันรัต ในวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.30 น. ณ โรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพ/ข่าว     ปชส.  คณะแพทยศาสตร์ มช

สำนักข่าวภูมิภาคเชียงใหม่    รายงาน

Related posts