เชียงใหม่ /// ชุดประชารัฐฯ ปปส.ภ.5 เข้าร่วมโครงการสัปดาห์วันต่อต้านยาเสพติดโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่

วันที่  28 มิถุนายน 2561 นางทิพากร ชีวสกุลยง น.ส.ภัครพี ดอนชัย ชุดประชารัฐฯ ปปส.ภ.5 เข้าร่วม “โครงการสัปดาห์วันต่อต้านยาเสพติด วันที่ 26-28 มิถุนายน 2561” ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้นเรศวร โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ คณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 200 คน ทั้งนี้ ผู้แทน ปปส.ภ.5 เป็นวิทยากรบรรยายความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับยาเสพติด สถานการณ์และการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในปัจจุบันในเด็กและเยาวชน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักในพิษภัยของยาเสพติดให้กับเยาวชน ทั้งนี้ ได้มอบสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์และอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการออกกำลังกาย ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

ภาพ/ข่าว   ปชส.ปปส ภ5

สำนักข่าวภูมิภาคเชียงใหม่    รายงาน

Related posts