เชียงใหม่ // ปางช้างแมแตง ร่วมงานสัปดาห์มัคคุเทศก์ไทย

ปางช้างแมแตงโดยดร.บุญทา ชัยเลิศและคุณวาสนา ทองสุข พี่น้องหัวใจนักบุญเข้าร่วมรับฟังการทำงานตลอดช่วงเวลา 5 ปีที่ผ่านมาของกองทุนสวัสดิการมัคคุเทศก์อาชีพภาคเหนือ “ร่วมกันเรียกร้องสวัสดิการให้กับมัคคุเทศก์อาชีพ”

โดยมีคุณพนม มีสุขเป็นประธานกองทุนฯ รวมถึงการรับฟังความรู้สึกของมัคคุเทศก์ที่ได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนนี้ นอกจากนี้แล้วได้ลงมติร่วมมือกันเรียกร้องให้รัฐตระหนักถึงเรื่องสวัสดิการและความมั่นคงของอาชีพให้กับมัคคุเทศก์อาชีพ ในงานสัปดาห์มัคคุเทศก์ไทย 15-16 มิถุนายน 2561จัดโดยกองทุนสวัสดิการมัคคุเทศก์อาชีพภาคเหนือ ณ.วัดพญาดอนแก้วโธิญาน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

ขอบคุณข้อมูล  ภาพ/ข่าว      ปางช้างแม่แตง  คลับ

สำนักข่าวภูมิภาคเชียงใหม่  รายงาน

Related posts