เชียงใหม่ /// ปางช้างแม่แตงขอกราบเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติ พี่น้องไกด์ เอเย่นต์ทัวร์ พี่น้องแท็กซี่ทุกท่าน มาร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีบวงสรวงพระพิฆเณศวร

โอม..นโม คเณศายะนะมาฮา
ปางช้างแม่แตงขอกราบเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติ พี่น้องไกด์ เอเย่นต์ทัวร์ พี่น้องแท็กซี่ทุกท่าน มาร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีบวงสรวงพระพิฆเณศวรที่ประทับอยู่ ณ.ปางช้างแม่แตงในวันที่ 17 มิถุนายน 2561 เวลา 9:30น.เพื่อแสดงความเคารพบูชาในพระองค์

เทพแห่งความสำเร็จ ปางช้างแม่แตงได้จัดทำพิธีบวงสรวงเป็นประจำทุกปีและในปีนี้จะเข้าสู่ปีที่ 9แล้ว
องค์พระพิฆเณศวรที่ประทับอยู่ ณ.ปางช้างแม่แตงแห่งนี้กำเนิดมาจากแรงบันดาลใจของพี่น้องสกุลชัยเลิศที่มีต่อมารดา คุณแม่ผ่องศรี ชัยเลิศมีประวัติความเป็นมาโดยสังเขปดังนี้มี 2สามีภรรยา มีนามว่า คุณพ่อสงวนและคุณแม่ผ่องศรี ชัยเลิศได้ผูกรักและสมรส ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันตั้งแต่ยังหนุ่มสาว ทั้งสองท่านมิได้มีฐานะร่ำรวยเป็นชาวบ้าน ชาวป่า มีบุตรธิดารวมกัน
ถึง7คน ชีวิตและความเป็นอยู่แรกเริ่มเมื่อเด็กๆยังเล็กจึงลำบากมาก ทั้งสองท่านอาศัยอยู่บนยอดดอย ม่อน
เงาะ บ้านเหล่า มีอากาศเย็นตลอดปีป่าไม้อุดมสมบุรณ์ มีต้นชา(อัสสัม)หรือชาแดง ที่นิยมนำมาทำเมี่ยง จึงมีอาชีพทำสวนเมี่ยง เก็บใบเมี่ยง ทำเมี่ยงส่งขายให้กับพ่อค้าคนกลางและหาของป่าคุณพ่อสงวนและคุณแม่ผ่องศรีเป็นผู้เจริญรอยตามคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงปฎิบัติตนให้อยู่ในศิลในธรรม พร่ำสอนลูกๆให้เป็นคนดี ขยันหมั่นเพียรทั้งในการงานและการเรียน
เช้ามืดทุกวันมารดาทำหน้าที่ด้วยความสุขใจในการจัดเตรียมอาหารถวายพระสงฆ์จำวัดในหมู่บ้าน เด็กๆช่วยมารดาหิ้วปิ่นโต เดินขึ้นดอยสูงเพื่อนำอาหารไปถวายพระสงฆ์ เป็นเช่นนี้ทุกวัน เสร็จจากนี้จึงได้ร่วมรับประทานอาหารพร้อมหน้ากัน ด้วยเหตุผลนี้เด็กๆจึงเรียนรู้เรียบเรียงความสำคัญเป็นลำดับได้ดี
“ต้องกราบถวายอาหารพระก่อน แล้วตนจึงรับประทานได้”
บิดา มารดา ปลูกฝังให้มีความเคารพบูชาใน
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ให้มีจิตใจอ่อนโยน และอ่อนน้อมถ่อมตน เคารพต่อผู้อาวุโสกว่าและมีจิตเมตตาต่อผู้ด้อยกว่า
รับประทานอาหารเช้าพร้อมกันแล้วก็ต่างแยกย้ายกัน เด็กๆบางคนก็ไปโรงเรียน บางคนเสียสละช่วยงานบิดามารดา เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ยามเย็นหลังจากรับประทานอาหารแล้วคุณพ่อสงวนจะสวดมนต์ทำวัตรเย็นเป็นประจำทุกวัน เด็กๆทุกคนจะได้ฟัง
ได้ยินเสียงสวดมนต์ท่วงทำนองอันไพรเราะเหมือนต้องมนต์ขลัง บางคนว่างจากการงานก็มาร่วมสวดด้วย เด็กน้อยบางคนยังสวดมนต์ไม่เป็นก็มานั่งพนมมือไหว้พระข้างบิดาตน กิจวัตรประจำวันเหล่านี้ หล่อหลอมให้พวกเขาเป็นผู้มีจิตใจอ่อนโยนและใฝ่ในทางธรรม
คุณแม่ผ่องศรีคือตัวอย่างมารดาที่มีความเมตตาสูง เป็นผู้มีจิตใจโอบอ้อมอารีย์เป็นที่รักยิ่ง ของชาวป่า ชาวเขาและผู้พบเห็น เมื่อไรที่เพื่อนบ้าน แวะเวียนมา
เที่ยวหาหรือออกจากป่ามาพักพิงเพื่อเดินทางต่อในวันรุ่งขึ้น คุณแม่ผ่องศรีจะกุลีกุจอจัดเตรียมข้าวปลา อาหารและที่หลับนอนให้พวกเขาด้วยความเต็มใจ มิได้เรียกร้องค่าตอบแทนแต่ประการใด นี่คือสิ่งที่เล่าขานแห่งความดีงามมาจนทุกวันนี้ แม้ว่าคุณแม่ผู้ใจบุญจะ
ล่วงลับไปแล้ว
คุณแม่ผ่องศรีคือผู้ที่มีความเคารพบูชาในองค์พระพิฆเณศวรมาตั้งแต่เมื่อเยาว์วัย เมื่อยังเด็กคุณแม่เคยเข้าร่วมงานพิธีบวงสรวงพระพิฆเณศวร ที่อำเภอแม่ริมและนับตั้งแต่นั้นมาหากท่านได้พบเจอรูปภาพองค์เทพต่างๆท่านจะขอซื้อไว้กราบไหว้เพื่อขอพรจาก
พระองค์ คุณแม่ผ่องศรีได้มาติดต่อค้าขายเมี่ยงที่ตลาดวโรรสเป็นประจำจึงได้หาซื้อรูปภาพทวยเทพต่างๆจากตลาดวโรรสนำกลับไปติดฝาผนังที่บ้านเพื่อสักการะบูชา จัดถวายอาหารและผลไม้ป่าเป็นประจำทุกวันด้วยความที่เป็นมารดาที่มีความรับผิดชอบสูง การได้กราบขอพรจากองค์เทพจึงทำให้ท่านมีจิตใจเบิกบานและมีกำลังใจที่จะสร้างสรรค์ครอบครัวให้ดำรงอยู่อย่างเป็นสุขในป่าใหญ่
ทั้งหมดนี่คือที่มาของพลังแห่งศรัทธาอันยิ่งใหญ่ที่มีต่อองค์เทพพระพิฆเณศวรของสกุลชัยเลิศ
เมื่อเด็กๆได้เติบโตขึ้นและดำเนินธุรกิจปางช้างก็ได้ระลึกถึงมารดาที่มีความเคารพบูชาในองค์พระพิฆเณศวรเทพแห่งความสำเร็จ และเป็นเทพที่ปกปักรักษาโขลงช้างทั้งมวล จึงได้ร่วมกันดำริอัญเชิญพระองค์มาประทับที่ปางช้างแม่แตงในปีพ.ศ2553 และได้ทำพิธีบวงสรวงเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นที่เคารพสักการะบูชาของแขกผู้มาเยือนปางช้างแม่แตง เป็นสิริมงคลแก่ผู้มากราบไหว้และเสริมบารมีให้กับปางช้างแม่แตง
นับตั้งแต่ที่พระองค์ประทับอยู่ที่นี่ ปางช้างแม่แตงก็พบกับความร่มเย็นเป็นสุขกิจการเจริญรุ่งเรือง เมื่อเจออุปสรรคก็เกิดปัญญาแก้ไขปัญหา พร้อมพลิกแพลง วิกฤตให้เป็นโอกาสได้หลายครั้งหลายครา
พระองค์คือเทพแห่งความสำเร็จ ผู้ใดได้เคารพ บูชา
ย่อมเป็นสิ่งที่น่ายินดียิ่งนักพระองค์คือผู้เปิดปัญญาเพื่อนำท่านไปสู่ความรัก ความเมตตาและเจริญรุ่งเรือง สำเร็จทุกประการเทอญ

ขอบคุณข้อมูล  ภาพ/ข่าว      ปางช้างแม่แตง  คลับ

สำนักข่าวภูมิภาคเชียงใหม่

Related posts