เชียงราย /// ปปส.ภ.5 เข้าร่วมการประชุมการรายงานผลงานด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระบบสารสนเทศยาเสพติด (Nispa) ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 น.ส.สุกันยา ใหญ่วงศ์ ผอ.ส่วนประสานพื้นที่ สำนักงาน ปปส.ภาค 5 เข้าร่วมการประชุมโครงการรายงานผลงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระบบสารสนเทศยาเสพติด (Nispa) ครั้งที่ 1/2561 ณ โรงแรมเวียงอินริเวอร์ไซด์ จังหวัดเชียงราย

โดยมีนายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ ปลัดจังหวัดฯ เป็นประธานพิธีเปิด มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการลงผลการดำเนินงานเข้าร่วม อาทิ ปลัดอำเภอ, จนท.บันทึกข้อมูล ศป.ปส.อ , ตร.ภ.ชร. , ทหาร , สาธารณสุข ฯลฯ ทั้งนี้ผู้แทน ปปส.ภ.5 ได้บรรยายพิเศษถึงแนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และเน้นย้ำถึงการบันทึกผลการดำเนินงานในระบบสารสนเทศ ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ

ภาพ/ข่าว     ปชส.   ปปส.ภ.5

สำนักข่าวภูมิภาคเชียงใหม่  รายงาน

Related posts