เชียงใหม่ /// รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.ให้การต้อนรับ Prof. Masaaki Tokuda, Vice-president, Kagawa University และคณะฯ จากประเทศญี่ปุ่น

ศ.นพ.มานิต ศรีสุรภานนท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.ให้การต้อนรับ Prof. Masaaki Tokuda, Vice-president, Kagawa University และคณะฯ จากประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสที่เดินทางมาหารือเรื่องความร่วมมือ JICA Project, 7th Joint Symposium, การแลกเปลี่ยนนักศึกษา และการหารือด้านวิชาการอื่นๆ ร่วมกับคณาจารย์คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ/ข่าว     ปชส.  คณะ​แพทยศาสตร์​ มช.

สำนักข่าวภูมิภาคเชียงใหม่  รายงาน

Related posts