ป.ป.ส.จัดการศึกษาดูงานด้านการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ให้กับ คณะ CCDAC เมียนมา จำนวน 30 นาย

2 พค.2561 ป.ป.ส.จัดการศึกษาดูงานด้านการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ให้กับ คณะ CCDAC เมียนมา จำนวน 30 นาย​ โดย ดร.อ่าวตาลหม่าว. มุขมนตรี. รัฐฉาน เป็นหัวหน้าคณะ  ณ โรงพยาบาล​ส่งเสริม​สุขภาพ​ตำบลบ้านสันติวนา​ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่

โดยนายศานิต อ่อนเปี่ยม​ ผอ.ยอ​ ปปส.ภาค​ 5​ เป็นหัวหน้าคณะ​ ป.ป.ส. พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่​ สตก. สพป.  ปปส.ภ 5 และศูนย์​ประสานงานแม่โขงปลอดภัย​  ให้การต้อนรับ

ในส่วนของอำเภอไชยปราการ​ นายอนวัช  สัตตบุศย์​ นายอำเภอไชยปราการ​ พร้อมด้วยนายวรวัตน์  เดชวงค์ยา​ สาธารณ​สุขไชยปราการ​  นายสมเจตน์​ สุวรรณ์​ นายกเทศมนตรี​ตำบลหนองบัว​ นายภานุ​ ใจกุล​ รักษา​การแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลไชยปราการ​ นายศราวุธ​  ชมชื่น​ รักษาการ​ผู้อำนวยการโรงพยาบาล​ส่งเสริมสุข​ภาพตำบลบ้านสันติ​วนา  ให้เกียรติร่วมรับคณะและให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง​

โดยภาคเช้า ได้รับฟังการบรรยาย​สรุปการดำเนินงานด้านการบำบัดรักษายาเสพติด​ ในกลุ่มโอปิออยด์ และการให้สารทดแทนเมทาโดนระยะยาว​  ของอำเภอไชยปราการ  และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านสันติวนา. โดยให้ข้อมูล​ที่น่าสนใจว่า​จุดเปลี่ยน​ของการดูแลผู้เสพติด​สารเสพติด​ในกลุ่โอปิออยด์ นี้. เริ่มจากโครงการ​ขยาย​ผลโครงการ​หลวงเพื่อการแก้ไขปัญหา​ฝิ่นอย่างยั่งยืน​ โดยเพิ่มการเข้าถึงการให้บริการเมทาโดน​  เพื่อลดอันตรายจากยาเสพติด และการให้ชุมชนมีบทบาทในการดูแลผู้ป่วย​และแก้ไขปัญหายาเสพติด. โดยมีกระบวนการ​มีการค้นหา​  คัดกรอง​ ประเมินอาการทางจิต​ ประวัติการเจ็บป่วย​เพื่อนำไปสู่การบำบัดรักษาฯ ที่เหมาะสม. มีการติดตาม​ และการส่งเสริม​อาชีพ​โดยครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแล​ ให้กำลังใจ

ในภาคบ่าย. ได้เดินทางไปเยี่ยมผู้ประสบความสำเร็จในการบำบัดรักษายาเสพติด ที่มีอาชีพ. มีงานทำ สามารถเลี้ยงตนเองได้ ณ บ้านป่าเกี้ย. อ.ไชยปราการ. จ.เชียงใหม่

ภาพ /ข่าว      ปชส.ปปส ภาค 5

มนตรี มั่นคงดี        ผอ.สำนักข่าวภูมิภาคเชียงใหม่  รายงาน

Related posts