เชียงราย /// H.E. Mr. Lu Guihua รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงทรัพยากรน้ำสาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ ได้มีกำหนดการเดินทางมาเยือนประเทศไทย ณ จังหวัดเชียงราย

H.E. Mr. Lu Guihua รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงทรัพยากรน้ำสาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ ได้มีกำหนดการเดินทางมาเยือนประเทศไทย ณ จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2561

โดย นายวรศาสน์ อภัยพงศ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมด้วย นายสันติพร นิ่มกิ่งรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ นายเสน่ห์ สาธุธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 นายสุทธิพล เอี่ยมประเสริฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 นายนิรุติ คูณผล ผู้อำนวยการสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ และ นางสาวนวลลออ วงศ์พินิจวโรดม .ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการลุ่มน้ำระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับ และในวันที่ 27 เมษายน 2561

โดยได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อุทกวิทยาที่ 12 (เชียงแสน) อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เพื่อศึกษาดูงานโครงการด้านทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำโขง ในการนี้ได้มีการพบปะหารือข้อราชการภายใต้ความร่วมมือด้านน้ำร่วมกันของทั้ง 2 ประเทศ เพื่อบูรณาการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป

โดยวันที่ 28 เมษายน 2561 H.E. Mr. Lu Guihua รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงทรัพยากรน้ำประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ มีกำหนดการไปศึกษาดูงาน ณ โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และออกเดินทางไปท่าอากาศแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อเดินทางกลับสาธารณรัฐประชาชนจีน

ภาพ/ข่าว     ปชส.สนง.ทรัพยากร  ภาค 1

มนตรี มั่นคงดี        ผอ.สำนักข่าวภูมิภาคเชียงใหม่  รายงาน

Related posts