เชียงใหม่ /// ผู้บริหารปางช้างแม่แตง และครอบครัวเข้ากราบนมัสการพระครูกัลยาณวัตรสุนทร เจ้าคณะอำเภอแม่แตง

คุณพ่อสงวน ชัยเลิศ พร้อมคุณวาสนา ทองสุข นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวแม่แตง ผู้บริหารปางช้างแม่แตง และครอบครัวเข้ากราบนมัสการพระครูกัลยาณวัตรสุนทร เจ้าคณะอำเภอแม่แตง เจ้าอาวาสวัดสันปู่เลย เนื่องในโอกาสมีอายุวัฒนมงคลครบ 53  ปี ณ.วัดสันปู่เลย อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

ภาพ/ข่าว    ปางช้างแม่แตงข่าว

Related posts