เชียงใหม่ /// . สน.ปรมน.จว.ที่ 15/กอ.รมน.จังหวัด ช.ม. เข้าร่วมประชุมอนุคณะทำงานคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับทุนการศึกษา

เมื่อวันที่ 9 เม.ย.61 เวลา 10.00 น. สน.ปรมน.จว.ที่ 15/กอ.รมน.จังหวัด ช.ม. เข้าร่วมประชุมอนุคณะทำงานคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับทุนการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ 55 ประจำปีการศึกษา 2561 จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ ( POC ) ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พล.ต.สุรพงษ์ ดอกไม้ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริและความมั่นคงเขตพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 เป็นประธาน

ภาพ/ข่าว   ปชส. กอ.รมน.จังหวัด ช.ม.

มนตรี มั่นคงดี ผอ.สำนักข่าวภูมิภาคเชียงใหม่  รายงาน

Related posts