เชียงใหม่ /// กอ.รมน.จังหวัด ช.ม. ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 29 มี.ค.61 เวลา 09.00 น. สน.ปรมน.จว.ที่ 15 /กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผวจ.ชม./ผอ.รมน.จังหวัด ช.ม. เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.เมือง จว.ช.ม.

ภาพ/ข่าวโดย ปชส .,กอ.รมน.จังหวัอ ชม.

มนตรี มั่นคงดี        ผอ.สำนักข่าวภูมิภาคเชียงใหม่  รายงาน

Related posts