เชียงใหม่ /// กอ.รมน.จังหวัด ช.ม. ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติศรีลานนา (PAC)

วันที่ ๒๘ มี.ค.๖๑เวลา ๐๘๐๐ พล.ต.กรีพล อุทิตสาร ผอ.สน.ปรมน.จว.ที่ ๑๕ / รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ม.(ท.) เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติศรีลานนา (PAC) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เพื่อร่วมปรึกษาหารือพิจารณาแนวทางการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการอุทยานแห่งชาติศรีลานนา ณ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติศรีลานนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน ๒๕ คน

ภาพ/ข่าวโดย ปชส .,กอ.รมน.จังหวัอ ชม.

สำนักข่าวภูมิภาคเชียงใหม่  รายงาน

Related posts