นครสวรรค์ /// ส่วนบริหารจัดการน้ำที่ 3 นครสวรรค์ ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง

วันที่ 26 มีนาคม 2561 ส่วนบริหารจัดการน้ำที่ 3 นครสวรรค์ นำรถยนต์บรรทุกน้ำไปแจกจ่ายน้ำสะอาด เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ที่หมู่บ้านลาดค้าว หมู่ที่ 6 ต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์

ภาพ/ข่าว     สมบูรณ์    ใจมอย

Related posts