วันที่ 22 มีนาคม 2561 ส่วนบริหารจัดการน้ำที่ 3 นครสวรรค์ ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการฝึกอบรม ให้ความรู้กับคณะกรรมการบริหารประปาหมู่บ้าน ในเขตตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมตาบง

เพื่อให้คณะกรรมการประปาหมู่บ้านได้มีความรู้ในการดูแลบำรุงบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน ให้ผลิตน้ำประปาสะอาด จ่ายน้ำให้ประชาชนผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึง  ตลอดช่วงหน้าแล้งนี้

ภาพ/ข่าว    สมบูรณ์  ใจมอย

 

Related posts