เชียงราย /// ปปส.ภ.5 เข้าร่วมประชุมพระวินยาธิการ เขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 6 (เชียงราย – พะเยา)…

วันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. ปปส.ภ.5 นำโดยนางสาวสุกันยา ใหญ่วงค์ ผอ.ส่วนประสานพื้นที่ , นายปริญญา ปัญญานาม นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมพระวินยาธิการและผู้เกี่ยวข้องในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 6 (เชียงราย – พะเยา) ณ หอประชุมใหญ่พุทธมณฑลสมโภช 750 ปี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

โดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมราชานุวัตรเจ้าคณะภาค 6 เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดและประชุมฯ มีพระสงฆ์เข้าร่วม 186 รูป วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณภาพ ประสิทธิภาพในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ และสร้างความตระหนักในการป้องกันปัญหายาเสพติดสำหรับคณะสงฆ์ ทั้งนี้ผู้แทน ปปส.ภ.5 ได้ถวายความรู้เรื่องเรื่อง “บทบาทพระสงฆ์ในการป้องกันยาเสพติด”

ภาพ/ข่าว   ประชาสัมพันธ์ ปปส.ภ.5

สำนักข่าวภูมิภาคเชียงใหม่     รายงาน

Related posts