เชียงใหม่ /// / กอ..รมน.จังหวัด ช.ม.และกำลังพล เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเข็มแข็ง ประชามีสุข โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “

เมื่อ 21 มี.ค.61 เวลา 0700 พล.ต.กรีพล อุทิตสาร ผอ.สน.ปรมน.จว.ที่ 15/รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ม.(ท.) และกำลังพล กอ.รมน.จังหวัด ช.ม. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเข็มแข็ง ประชามีสุข โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา ต.ป่าตัน อ.เมือง จว.ช.ม. โดยมี พล.อ.อ.สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานในพิธีฯ

ภาพ/ข่าวโดย ปชส,กอ.รมน.จังหวัอ ชม.

สำนักข่าวภูมิภาคเชียงใหม่  รายงาน

Related posts