ปทุมธานี /// /กอ.รมน.จังหวัด ช.ม. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยระดับปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ 5 มี.ค.61 เวลา 09.00 น.  สน.ปรมน.จว.ที่ ๑๕ /กอ.รมน.จังหวัด ช.ม. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยระดับปฏิบัติการ ประจำปี 2561 เพื่อนำไปพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับพื้นที่ ให้เกิดประสิทธิภาพ ในห้วงวันที่ 5 – 6 มี.ค. 61     ณ   โรงแรม ดิไอเดิลเซอร์วิสเรสซิเดนซ์  จว.ปทุมธานี และมีผู้แทนจาก กอ.รมน. ทั้งหมด 54 จังหวัด ทั่วประเทศ เข้าร่วม จำนวน 60 คน โดยมี พล.ท.พิบูลย์  มณีโชติ  ผอ.ศปป.1 กอ.รมน.  เป็นประธาน

ภาพ/ข่าวโดย จสอ.เอกพล ,กอ.รมน.จังหวัอ ชม.

สำนักข่าวภูมิภาคเชียงใหม่  รายงาน

Related posts