นครสวรรค์ /// “นายกไพลิน” ประธานเปิดโครงการส่งเสริมการรณรงค์เคารพกฎจราจร

วันที่ 23 กพ.61 เวลา 09.00น. นางไพลิน โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการรณรงค์เคารพกฎจราจร ปีงบประมาณ 2561 โดยมี ร.ต.ต.วิรัช โตอิ้ม รองนายกฯกล่าวรายงาน โดย

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชน ทราบกฎจราจรที่ควรรู้ สร้างจิตสำนึก มีวินัย ขับขี่ปลอดภัย โดยมีเด็กนักเรียน เยาวชน และประชาชน ร่วมโครงการจำนวน 80 คน ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จาก สภ.พยุหะคีรี อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

 

ภาพ / กิตติพันธุ์

ข่าว/  กษิภณน

Related posts