เชียงใหม่ // ปปส.ภ.5 ขายทอดตลาดทรัพย์สินคดียาเสพติด ครั้งที่ 1/2561…

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา10.00 น. สำนักงาน ปปส.ภาค 5 กำหนดขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมที่จะเก็บรักษาไว้ครั้งที่ 1/2561 ประเภทยานพาหนะ จำนวน 42 รายการ ณ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ เลขที่ 230 ม.1 ถ.คันคลองชลประทาน ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีโดยมีนายมานพ แสงโสทร เป็นประธาน

โดยมี ผู้ที่ประสงค์เข้าสู้ราคาติดต่อขอดูทรัพย์สินที่ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ เลขที่ 230 ม.1 ถ.คันคลองชลประทาน ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00-16.00 น.
พร้อมลงทะเบียนเข้าประมูลสู้ราคา ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00-16.00 น. และ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ปปส.ภ.5 ดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษาไว้ จำนวน 42 รายการ (รถยนต์ 23 คันและ จยย. 19 คัน) ณ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือจำกัด โดยขายทรัพย์สินได้ทั้งสิ้น 36 รายการ มูลค่า 5,801,700 บาท

สำนักข่าวภูมิภาคเชียงใหม่  รายงาน

Related posts