เชียงใหม่ /// กอ.รมน.จังหวัด ชม จัดกิจกรรมฝึกอบรม โครงการประสานงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วันที่ ๒๒ ก.พ. ๖๑เวลา ๑๐.๐๐ น.   พล.ต.กรีพล อุทิตสาร  ผอ. สน.ปรมน.จว. ที่ ๑๕ / รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ม.(ท.)  จัดกิจกรรมฝึกอบรม โครงการประสานงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๘๐ พรรษา เทศบาลตำบลแม่เหียะ อ.เมือง จว.เชียงใหม่

โดยมี ปภ.จังหวัดเชียงใหม่, นายกเทศบาลตำบลแม่เหียะ, ทสปช.กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่, อปพร.เทศบาลตำบลสุเทพและอปพร.ตำบลแม่เหียะ เข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน 200 คน

ภาพ/ข่าวโดย จสอ.เอกพล ,กอ.รมน.จังหวัด ชม.
สำนักข่าวภูมิภาคเชียงใหม่ รายงาน

Related posts